شنوایی کودک شما

آگاهی از افت شنوایی کودک شما، به دانستن نحوه شنوایی نیز کمک می کند. گاهی لازم است تا نسبت به مهارت های زبانی و گفتار کودک در سنین مختف آگاهی داشته باشید چرا که اینها دلایل محکمی برای پیشبرد شنوایی به شمار می آیند. همچنین نا هماهنگی در سن مناسب یادگیری مهارتهای زبانی یکی از علایم معمول افت شنوایی به شمار می آید. آسیب شنوایی در کودکان ممکن است قبل، بعد و یا در طول تولد در سنین نوزادی یا کودکی به وقوع بپیوندد.

چگونه می شنویم

گوش کودک شما عضو بسیار پیچیده ای است.

  بیشتر بدانید

توسعه سیستم شنوایی

کودک در درون شکم مادر نیز قادر به شنیدن صداهای جهان خارج است.

  بیشتر بدانید